Fri 9 June 2023

Onderhoud, scheduled 8 months ago

Naar aanleiding van de eerdere storing, is er onderhoud nodig. Het is mogelijk dat de applicatie hierdoor tijdelijk niet beschikbaar is. We verwachten maximaal een uur nodig te hebben om het onderhoud te voltooien.