Tue 26 January 2021

Logius connectie Aangiften kunnen niet goed worden verwerkt

We zien dat niet alle BTW aangiften momenteel goed worden verwerkt door de Belastingdienst. Hierdoor blijven de taken op 'in afwachting' staan. Logius en de Belastingdienst zijn op de hoogte van dit issue en werken aan een oplossing. Er is geen actie nodig, zodra zij het issue oplossen, zullen de automatisch worden opgepakt en verwerkt.

UPDATE: De aangiftes worden nu weer correct verwerkt.